Rośliny - ULIŃSCY - Szkółkarstwo ozdobne - Drzewa, krzewy, rośliny
Oferta
Oferta Wiosna 2019 (PDF)
Oferta Wiosna 2019 (XLS)

Ogólne warunki współpracy.
Podane w ofercie ceny są cenami hurtowymi netto (loco szkółka), obowiązującymi przy współpracy z centrami, hurtowniami i sklepami ogrodniczymi oraz architektami krajobrazu i firmami zajmującymi się projektowaniem, nasadzaniem oraz pielęgnacją zieleni.
Do poszczególnych cen należy dodać 8% podatku VAT.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen w trakcie sezonu.
Niniejsze opracowanie jest informacją handlową i nie może być uznawane za ofertę handlowa w rozumieniu art. 66 k.c.
Reklamacje dotyczące wielkości, jakości oraz ilości dostarczanych roślin powinny być składane w chwili odbioru zamówienia.
Jednocześnie informujemy, iż szkółka wolna jest od odpowiedzialności w granicach siły wyższej – między innymi susza, mróz, zaatakowanie towaru przez szkodniki i choroby.

Skróty w ofercie oznaczają:
- P11r – doniczka okrągła o średnicy 11cm;
- C2, C3, C5…itd. – pojemnik o pojemności odpowiednio 2,3,5…itd. Litrów /
- C21f, 37,5f, C69f – pojemnik z tkaniny polipropylenowej o pojemności odpowiednio 21, 37,5, 69 litrów
- Pa – forma pienna
- B – roślina z bryłą korzeniową
- B+S – roślina z bryłą korzeniową + siatka druciana
- PBR, ®- prawa do rozmnażania rośliny są zastrzeżone
Facebook
facebook